top of page

Üyelik Bedeli

 

DEDAK yeni üyelik işlemleri için üyelik başvuru formunu doldurup info@dedak.org adresine hem excel (imzasız) hem de taranmış jpeg veya pdf formatında göndermeniz rica olunur. Üyelik başvuruları değerlendirildiğinde üyelik başvurunuzun kabul edildiğine dair bir e-posta gönderilecektir. Başvuru formunun ıslak imzalı halinin yollanması ve yıllık üyelik 300₺ (Türk Lirası) aidatı yatması ardından size üyeliğinizin aktivasyonu ile ilgili mail gelecektir.

 

Üyelik şartlarıyla ilgili Tüzük’deki maddeleri bilginize aşağıda kopyalanmıştır.

 

Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul

MADDE 3 - (1) Fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerden

a) Üniversitelerde dil eğitimi veya eğitim bilimleri alanlarında öğretim elemanı olarak çalışıyor veya çalışmış olanlar,

b) 3.1.a maddesi dışında kaldığı halde dil eğitiminde ve/veya eğitimde kalite konularında deneyimli olanlar,

yazılı olarak başvurarak Yönetim Kurulu kararı ile Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği üyesi olabilirler.

(2) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan tüzel ve gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik için birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(3) Yönetim Kurulu, başvuruda bulunan adayın niteliklerini ve DEDAK’ın faaliyetlerine sağlayacağı faydayı değerlendirerek başvuruyu karara bağlar.

(4) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 


DEDAK üyelerinin yıllık aidatlarını aşağıda belirtilen IBAN adresine yollamaları ve yine aşağıda belirtilen mail adresine bilgi yollamaları rica olunur.


DEDAK’ın banka hesabı:
Ad Soyad : Taner Yapar
IBAN: TR28 0006 2001 3320 0006 6874 30
Yıllık Üyelik Aidat:ı 300₺
E-posta:  taneryapar@etu.edu.tr

bottom of page